Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; Ξεχάστε…

Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού; Ξεχάστε όσα ξέρατε! 10 οδηγίες επιβίωσης!Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug…