Στις 3 στις 9 προχθές 14 και σήμερα 17…

Στις 3 στις 9 προχθές 14 και σήμερα 17 ο ίδιος άντρας ληστεύει το ίδιο μαγαζί…