Η μασέλα του ήταν σφηνωμένη στο λάρυγγά του για……

Η μασέλα του ήταν σφηνωμένη στο λάρυγγά του για... οκτώ μέρες χωρίς να το γνωρίζειΈνα απίστευτο…