Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μίσθωση ενός ακινήτου; Ποια…

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μίσθωση ενός ακινήτου; Ποια είναι τα όρια της ευθύνης του…