Δεν είμαι δογματικός. Δεν απορρίπτω τη σύμπραξη Δημόσιου…

Δεν είμαι δογματικός. Δεν απορρίπτω τη σύμπραξη Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα το Πεδίο…