35 νέες θέσεις ιατρικών λειτουργών…

35 νέες θέσεις ιατρικών λειτουργών – Οι ειδικότητες που αναζητεί ο ΟΚΥπΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει τριάντα πέντε (35) θέσεις Ιατρικών Λειτουργών για κάλυψη των αναγκών του, για τις οποί…

Leave a Reply