24 νέα οχήματα για την…

24 νέα οχήματα για την Αστυνομία

Με 24 νέα οχήματα εξοπλίζονται οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ηπείρου, μέσω χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *