205 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στη Μαγνησία – 19 στο Δ.…

205 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στη Μαγνησία – 19 στο Δ. Αλμυρού | Almyrosinfo

Ανάσα με μόνιμο προσωπικό μετά από σειρά ετών δίνεται στις υπηρεσίες καθαριότητας, στις ΔΕΥΑ και στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Μαγνησία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.