? Την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η…

? Την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η 3η πληρωμή των δικαιούχων του Επιδόματος Στέγασης (ενοίκιο).

Το ποσό των 31.737.257,89 ευρώ θα καταβληθεί σε 255.188 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 650.000 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Leave a Reply