Χρυσή λίστα φορολογουμένων για γρηγορότερη επιστροφή…

Χρυσή λίστα φορολογουμένων για γρηγορότερη επιστροφή φόρων

Στο πλαίσιο επιτάχυνσης και απλούστευσης της διαδικασίας των επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων δικαιούχων επισ…

Χρυσή λίστα φορολογουμένων για γρηγορότερη επιστροφή φόρων

Leave a Reply

Your email address will not be published.