Τα τέσσερα βήματα για να κλείσετε τα…

Τα τέσσερα βήματα για να κλείσετε τα βιβλία στην Εφορία

Στις Εφορίες προς το τέλος της χρονιάς σχηματίζονται ουρές στο τμήμα του Μητρώου από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θέλουν να κλείσουν τα βιβλία

Leave a Reply