Τέλη του μήνα, θες ακόμη 5 μέρες…

Τέλη του μήνα, θες ακόμη 5 μέρες να πληρωθείς και έχεις πάει και διακοπές.

Το καϊλαρίνι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *