Συμφέρει ή όχι ο χωρισμός για … τα μάτια…

Συμφέρει ή όχι ο χωρισμός για … τα μάτια της εφορίας;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι οι σύζυγοι μπορούν εφόσον το θέλουν να υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση και το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζε…

Leave a Reply