Σέρρες: Μεγάλη ζήτηση διαμερισμάτων στις Σέρρες

Σε έξαρση βρίσκεται η ζήτηση διαμερισμάτων, λόγω των φοιτητών, ενώ παρατηρείται και αύξηση των ενοικίων στο 30%…" />

Σέρρες: Μεγάλη ζήτηση διαμερισμάτων στις Σέρρες

Σε έξαρση βρίσκεται η ζήτηση διαμερισμάτων, λόγω των φοιτητών, ενώ παρατηρείται και αύξηση των ενοικίων στο 30%…

Σέρρες: Μεγάλη ζήτηση διαμερισμάτων στις Σέρρες

Σε έξαρση βρίσκεται η ζήτηση διαμερισμάτων, λόγω των φοιτητών, ενώ παρατηρείται και αύξηση των ενοικίων στο 30%…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *