Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε οργανικές…

Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε οργανικές θέσεις ΟΤΑ

Πρόσκληση του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε οργανικές θέσεις ΟΤΑ Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

Leave a Reply