Προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία υδατοδρομίου στον Βόλο…

Προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία υδατοδρομίου στον Βόλο – e-thessalia.gr

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του παρόχου υπηρεσιών (ανάδοχος) που θα αναλάβει τη σύνταξη φακέλων στοιχείων με σκοπό την …

Leave a Reply