Προσλήψεις σε δήμους – Οδηγός του ΠολίτηΠροσλήψεις…

Προσλήψεις σε δήμους – Οδηγός του Πολίτη

Προσλήψεις σε δήμους – Προσλήψεις ΙΔΟΧ, δίμηνα, οκτάμηνα, πέντε ημερομίσθια, εποχιακοί, για κατεπείγουσες και έκτακτες ανάγκες, κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *