Πρατήριο στη Γατζέα λειτουργούσε δεξαμενές καυσίμων χωρίς άδεια – e-thessalia.gr

Σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων στο ύψος της Γατζέας, προχώρησε η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας γιατί …" />

Πρατήριο στη Γατζέα λειτουργούσε δεξαμενές καυσίμων χωρίς άδεια – e-thessalia.gr

Σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων στο ύψος της Γατζέας, προχώρησε η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας γιατί …

Πρατήριο στη Γατζέα λειτουργούσε δεξαμενές καυσίμων χωρίς άδεια – e-thessalia.gr

Σε προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων στο ύψος της Γατζέας, προχώρησε η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας γιατί …

Leave a Reply