Πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου Καππαδόκων Αργιλοχωρίου “ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ” | AlmyrosinfoΟ…

Πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου Καππαδόκων Αργιλοχωρίου “ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ” | Almyrosinfo

Ο Σύλλογος Καππαδόκων Αργιλοχωρίου “ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ” στα πλαίσια των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, οργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις

Πολιτιστικές δραστηριότητες του Συλλόγου Καππαδόκων Αργιλοχωρίου “ΤΟ ΤΣΑΡΙΚΛΙ” | Almyrosinfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *