Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός Airbnb…

Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός Airbnb με εντολή ΑΑΔΕ

Με αίτημα της ΑΑΔΕ θα διαγράφονται από την πλατφόρμα της Airbnb και άλλες σχετικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ανεξάρτη…

Leave a Reply