Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται ειδική άδεια 20 ημερών…

Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται ειδική άδεια 20 ημερών με αποδοχές και μειωμένο ωράριο εργασίας

Η σταθερή βούληση της Πολιτείας και της …

Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται ειδική άδεια 20 ημερών με αποδοχές και μειωμένο ωράριο εργασίας

Leave a Reply