ΠΛΑΤΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΣΤΟ ΑΡΙΟΧΩΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΕ ΑΜΕΣΑ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

xxxxx" />