Πήραν την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης

Πήραν την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *