Οι 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών στην…

Οι 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους


Οι 4.500 διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *