ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

Αναρτήθηκαν σήμερα (Τετάρτη 4/9), στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών οίκων και Αποκλειομέ…." />

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

Αναρτήθηκαν σήμερα (Τετάρτη 4/9), στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών οίκων και Αποκλειομέ….

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

Αναρτήθηκαν σήμερα (Τετάρτη 4/9), στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων – Εκδοτικών οίκων και Αποκλειομέ….

Leave a Reply