Μπορεί εν ενεργεία Στρατιωτικός να γίνει…

Μπορεί εν ενεργεία Στρατιωτικός να γίνει υποψήφιος για τις θέσεις των 1500 Ειδικών Φρουρών;

“Ειδήσεις για την ‘Άμυνα, την Ασφάλεια, τα Στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α.”

Μπορεί εν ενεργεία Στρατιωτικός να γίνει υποψήφιος για τις θέσεις των 1500 Ειδικών Φρουρών;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *