Μεταφέρονται με αρματαγωγά περισσότεροι από πρόσφυγες

Μεταφέρονται με αρματαγωγά περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες

Ξεπέρασε τα όρια του ο καταυλισμός προσφύγων στη Μόρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *