Μία προσφορά για την κατασκευή των παραπηγμάτων στο παζάρι…

Μία προσφορά για την κατασκευή των παραπηγμάτων στο παζάρι Αλμυρού | Almyrosinfo

της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αλμυρού. Τα παραπήγματα, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατασκευάζονται κάθε χρόνο μετά από πρόσκληση ε….

Leave a Reply