Η ταχύτητα την οποία είχα αναπτύξει ο οδηγός και η ακατάλληλη σήμανση στο σημείο

Η ταχύτητα την οποία είχα αναπτύξει ο οδηγός και η ακατάλληλη σήμανση στο σημείο.

Τραγωδία στο Αίγιο: Τι αναφέρει το πόρισμα του πραγματογνόμωνα της Τροχαίας

Leave a Reply