Η εταιρεία κατέβασε καταχωρήσεις για πιθανόν επικίνδυνα αντικείμενα

Η εταιρεία κατέβασε καταχωρήσεις για πιθανόν επικίνδυνα αντικείμενα.

Η Amazon θα στέλνει σε γραμμές βοήθειας όσους ψάχνουν τη λέξη «αυτοκτονία»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *