Εξοδούχος shared a post.

.Ο Τρελός ο τοίχος, τα λέει Όλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *