Εικόνα φρίκης από τα νησιά μας.

Εικόνα φρίκης από τα νησιά μας.
Δεν μιλάμε πλέον για μεταναστευτικό, εδώ γίνεται κανονική εισβολή αγνώστων στη χώρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *