Όλες οι αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Όλες οι αλλαγές στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Πακέτο διάσωσης της ΔΕΗ ύψους 500 εκατ. ευρώ με ουδέτερο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, καθώς οι αυξήσεις στην κιλοβατώρα αντισταθμίζονται από τις μειώσεις του ΦΠ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *