ΕΦΚΑ: 51,28 ευρώ το ημερομίσθιο για πλήρη και 24,51 για μερική απασχόληση

ΕΦΚΑ: 51,28 ευρώ το ημερομίσθιο για πλήρη και 24,51 για μερική απασχόληση

Πώς διαμορφώνεται το μισθολογικό τοπίο – Επίσημα στοιχεία του φορέα (photo)

Leave a Reply