Εξοδούχος shared a link

Μειώνεται η προνομιακή έκπτωση των εργαζόμενων της ΔΕΗ στα τιμολόγια

Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει τις προνομιακές εκπτώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ στο ηλεκτρικό ρεύμα θα φέρει το Υπουργείο Ενέργειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *