Εξοδούχος shared a link

ΓΕΣ – ΠΟΕΣ: Οδηγίες για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας Στρατιωτικών στο διπλάσιο

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

Leave a Reply