Εξοδούχος shared a link

ΓΕΣ – ΠΟΕΣ: Οδηγίες για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας Στρατιωτικών στο διπλάσιο

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *