Εξελίξεις στο Μισθολόγιο ΕΔ & ΣΑ: Κρίθηκε Άκυρο και…

Εξελίξεις στο Μισθολόγιο ΕΔ & ΣΑ: Κρίθηκε Άκυρο και Αντισυνταγματικό – Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣτΕ

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *