Εντολή για 1.200 προσλήψεις στο…

Εντολή για 1.200 προσλήψεις στο Στρατό Ξηράς – Ο ρόλος του ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανή

“Ειδήσεις για την ‘Άμυνα, την Ασφάλεια, την Επικαιρότητα, τα Στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α.”

Εντολή για 1.200 προσλήψεις στο Στρατό Ξηράς – Ο ρόλος του ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανή

Leave a Reply