Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσηςΕλληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της…

Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης

Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αλλαγή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης Η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει!

Leave a Reply