Εδώ όπου κάθε χρόνο στήνεται το χοροστασι μας και αποτυπώνεται…

Εδώ όπου κάθε χρόνο στήνεται το χοροστασι μας και αποτυπώνεται η καθαρότητα της ηπειρώτικης ψυχής!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *