Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομαΔιόρθωση…

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είτε λόγω σφάλματος στην καταχώρηση από προφανή παραδρομή, είτε για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και ακριβή προσδιορισμό

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς το κύριο όνομα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *