Διπλώματα οδήγησης: Τα πάνω – κάτω στις εξετάσεις υποψηφίων – Εισάγεται νέα εξέταση, ποια καταργείται

" />