Δείτε πόσα ένσημα έχετε μόνο με τον ΑΜΚΑ…

Δείτε πόσα ένσημα έχετε μόνο με τον ΑΜΚΑ σας

Με τη χρήση του ΑΜΚΑ μπορεί κάποιος να δει τα ένσημα που διαθέτει, στο Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας “ΑΤΛΑΣ” Μέσω της πλατφόρμας, οι ασφαλισμέ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *