Δήλωση Βάπτισης. Τα δικαιολογητικά και ο χρόνος δήλωσηςΔήλωση Βάπτισης -καταχωρείται…

Δήλωση Βάπτισης. Τα δικαιολογητικά και ο χρόνος δήλωσης

Δήλωση Βάπτισης -καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης -δικαιολογητικά – Υπόχρεοι να δηλώσουν τη βάφτιση – χρόνος που πρέπει να γίνει

Leave a Reply