ΓΕΣ: Άρχισε ο χειμερινός κύκλος εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”" />

ΓΕΣ: Άρχισε ο χειμερινός κύκλος εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

ΓΕΣ: Άρχισε ο χειμερινός κύκλος εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *