ΓΕΣ: Άρχισε ο χειμερινός κύκλος εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”" />