Απονομή πτυχίων και Πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στους Ευέλπιδες και Σπουδαστές…

Απονομή πτυχίων και Πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στους Ευέλπιδες και Σπουδαστές της ΣΜΥ

“Καθημερινή Υπεύθυνη Ενημέρωση για την Άμυνα και την Ασφάλεια”

Leave a Reply