Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις στα Δημόσια ΙΕΚ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για προσλήψεις στα Δημόσια ΙΕΚ" />