Αλβανοί κυνηγούν αγριόγιδα στο Γράμμο!Μόνιμο…

Αλβανοί κυνηγούν αγριόγιδα στο Γράμμο!

Μόνιμο τείνει να γίνει το πρόβλημα της λαθροθηρίας του αγριόγιδου στα Ηπειρωτικά βουνά.

Αλβανοί κυνηγούν αγριόγιδα στο Γράμμο!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *