ΑΑΔΕ: Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΑΑΔΕ τον επικαιροποιημένο κατάλογο των νομικών και φυσικών προσώπων με τις μεγαλύτερες οφειλές προς το Δημόσιο. Στον κατάλογο, χρεοκοπημέν…" />

ΑΑΔΕ: Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΑΑΔΕ τον επικαιροποιημένο κατάλογο των νομικών και φυσικών προσώπων με τις μεγαλύτερες οφειλές προς το Δημόσιο. Στον κατάλογο, χρεοκοπημέν…

ΑΑΔΕ: Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΑΑΔΕ τον επικαιροποιημένο κατάλογο των νομικών και φυσικών προσώπων με τις μεγαλύτερες οφειλές προς το Δημόσιο. Στον κατάλογο, χρεοκοπημέν…

Leave a Reply