Έσπρωχναν το ασθενοφόρο για να πάρει μπροστά

Έσβησε η μηχανή του και δεν έπαιρνε μπρος" />

Έσπρωχναν το ασθενοφόρο για να πάρει μπροστά

Έσβησε η μηχανή του και δεν έπαιρνε μπρος

Έσπρωχναν το ασθενοφόρο για να πάρει μπροστά

Έσβησε η μηχανή του και δεν έπαιρνε μπρος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *